Serveis

A proterritori treballem en:

Dinamització local

Entitats locals

 • Promoció econòmica i turística
 • Dinamització del comerç i l’artesania local
 • Organització de jornades i visites
 • Desenvolupament rural
 • Sol·licitud d’ajuts i subvencions
 • Plans de sostenibilitat ambiental
 • Plans estratègics
 • Estalvi energètic i energies renovables
 • Projectes a mida

  Particulars

 • Presència a les xarxes socials (facebook, twitter..)
 • Actualització de continguts en web i blocs
 • Promoció online i màrqueting
 • Edició de fulletons i material divulgatiu
 • Gestió informàtica de clients
 • Enquestes de satisfacció
 • Estudis de mercat
 • Millora de la competitivitat

 

 Indústria Alimentària

 • Registres Sanitari i d’indústries Agràries i Alimentàries
 • Productor de residus industrials
 • Declaracions anuals de residus (DARI)
 • Tramitacions d’inscripció o modificació de productor ecològic (CCPAE)
 • Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC)
 • Normativa d’etiquetatge
 • Gestió i seguiment d’ajuts i subvencions
 • Ajuts LEADER
 • Certificació energètica
 • Consultoria i assessorament en la producció alimentària

 

Turisme rural

 • Projectes d’allotjaments rurals
 • Promoció turística de l’entorn
 • Ecoturisme
 • Enoturisme i turisme gastronòmic
 • Itineraris botànics, rutes…
 • Tramitació de distintius (espigues, Qualitat ambiental…)
 • Gestió i seguiment d’ajuts i subvencions
 • Gestió informàtica de clients i xarxes socials
 • Assessorament en la millora i promoció dels establiments
 • Fidelització i captació de nous clients

 

Gestió forestal

 • Assessorament tècnic a propietaris de finques rústiques
 • Projectes de biomassa
 • Tramitació d’ajuts a la gestió forestal sostenible, calderes de biomassa…
 • Realització de plans tècnics forestals

 

Explotacions ramaderes

 • Plans de gestió de dejeccions ramaderes individuals i colectius (PDGR)
 • Legalització d’explotacions ramaderes
 • Registre d’explotacions ramaderes
 • Llibres de gestió
 • Nuclis zoològics

 

 Projectes propis i personalitzats