indústria alimentària

Petits obradors alimentaris, productes làctics, cervesers, bodegues, plats cuinats… 

Temes administratius, normatius i legals, informar de les novetats, de les tramitacions i tots els aspectes relacionats en la millora i promoció de l’activitat agroalimentària, en resum, facilitar les eines necessàries per al dia a dia de les activitats.

 Indústria Alimentària

 • Registres Sanitari i d’indústries Agràries i Alimentàries
 • Productor de residus industrials
 • Declaracions anuals de residus (DARI)
 • Tramitacions d’inscripció o modificació de productor ecològic (CCPAE)
 • Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC)
 • Normativa d’etiquetatge
 • Gestió i seguiment d’ajuts i subvencions
 • Ajuts LEADER
 • Certificació energètica
 • Consultoria i assessorament en la producció alimentària

 

Dinamització

 • Estudis de mercat
 • Millora de la competitivitat
 • Màrqueting i Promoció online
 • Organització de jornades i visites
 • Edició de fulletons i material divulgatiu
 • Fidelització i captació de nous clients
 • Xarxes socials (Facebook, twitter..)
 • Actualització de continguts en web i blocs
 • Pàgines web en WordPress
 • Turisme alimentari
 • Assessorament en la millora i promoció dels productes

 

 

altres temes relacionats amb la gastronomia, la restauració i la producció d’aliments:

Entitats locals

 • Promoció econòmica i turística
 • Dinamització del comerç i l’artesania local
 • Organització de jornades i visites
 • Desenvolupament rural
 • Sol·licitud d’ajuts i subvencions
 • Ecoturisme
 • Enoturisme i turisme gastronòmic
 • Estalvi energètic i energies renovables
 • Projectes a mida

  Particulars

 • Presència a les xarxes socials (facebook, twitter..)
 • Actualització de continguts en web i blocs
 • Promoció online i màrqueting
 • Edició de fulletons i material de difusió
 • Gestió informàtica de clients
 • Enquestes de satisfacció
 • Estudis de mercat
 • Millora de la competitivitat