Dinamització local

Impulsem la generació de nova activitat al territori i promocionem l’existent, tant des de l’administració com des de l’activitat privada. 

 

A proterritori treballem en:

  Entitats locals

 • Promoció econòmica i turística
 • Dinamització del comerç i l’artesania local
 • Organització de jornades i visites
 • Desenvolupament rural
 • Sol·licitud d’ajuts i subvencions
 • Plans de sostenibilitat ambiental
 • Plans estratègics
 • Estalvi energètic i energies renovables
 • Projectes a mida

  Particulars

 • Presència a les xarxes socials (facebook, twitter..)
 • Actualització de continguts en web i blocs
 • Promoció online i màrqueting
 • Edició de fulletons i material divulgatiu
 • Gestió informàtica de clients
 • Enquestes de satisfacció
 • Estudis de mercat
 • Millora de la competitivitat